Få flyttofferter gratis

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen, materialet och produkterna tillhandahålls i ”befintligt skick” utan några garantier av något slag. Happy to Serve (”företaget”) frånsäger sig – i den utsträckning som lagen tillåter – alla slags garantier, såväl uttalade som underförstådda, inklusive garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och garantier för att inte intrång görs i olika rättigheter. Vi har på alla sätt försökt se till att denna information är så korrekt som möjligt, men företaget lämnar inga garantier rörande korrektheten, pålitligheten, fullständigheten eller tidsöverensstämmelsen för webbplatsen, materialet, produkterna och/eller eventuella länkar.

Friskrivning från följdskador: I den utsträckning som lagen tillåter ska varken företaget, dess leverantörer eller eventuell tredje part som nämns på webbplatsen under några som helst omständigheter behöva betala skadestånd för några indirekta skador, oförutsedda skador eller följdskador, eller skadestånd i avskräckande syfte, särskilda skadestånd eller bestraffande skadestånd (inklusive – utan begränsning – eventuella skadestånd för förlorade vinster, förlorad datainformation eller avbrott i affärsverksamheten) som uppstår genom eller hänför sig till användningen eller oförmågan att använda webbplatsen och materialet. Detta gäller oavsett om skadeståndskraven är baserade på garanti, kontrakt, åtalbara handlingar eller någon annan legal grund och oavsett om företaget har meddelats om risken för dessa skador eller inte.

Företaget förutsätter att all information om flyttfirmor som tillhandahålls av Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA, http://www.fmcsa.dot.gov) är korrekt och uppdaterad vad gäller licenser, godkännanden och försäkringar.